YDS TEKNİKLERİ

YDS TEKNİKLERİ

YDS’de başarılı olabilmek için YDS’deki bütün sorular ve seçeneklerde DİLBİLİMSEL YDS TEKNİKLERİ kullanmalısınız. DİLBİLİMSEL YDS TEKNİKLERİ, YDS’deki bütün sorulara ve seçeneklere, İngilizce bir kelime, tamlama ve cümle yapısına dilbilimsel kurallarından hareket ederek  yaklaşmak demektir. Kısaca ifade edecek olursak:

YDS’de başarılı olabilmeniz için öğrenip sınavda uygulamanız gereken 5 Temel Dilbilimsel Teknik vardır.

1) PP vs SVO Tekniği

2) Tense Agreement Tekniği

3) Connotation Tekniği

4) Hook Tekniği

5) Comma Tekniği

Tense Agreement Tekniği de kendi içinde General Tense Agreement ve Chronological Tense Agreement olmak üzere 2’ye ayrılır.

YDS’de bütün soruları, bütün seçeneklerde bu Tekniklerin bazen 3, bazen 2 ve bazen de sadece 1 tanesini uygulayarak kolaylıkla çözebilirsiniz.

 

DR. HİKMET ŞAHİNER YDS TEKNİKLERİ ÖRNEK SORU ÇÖZÜMLERİ

YDS VOCABULARY TEKNİKLERİ

YDS TENSE TEKNİKLERİ

YDS PREPOSITION TEKNİKLERİ

YDS CONJUNCTION TEKNİKLERİ

YDS CLOZE TEST TEKNİKLERİ

YDS SENTENCE COMPLETION TEKNİKLERİ

YDS ENGLISH-TURKISH TRANSLATION TEKNİKLERİ

YDS TURKISH-ENGLISH TRANSLATION TEKNİKLERİ

YDS DIALOGUE COMPLETION TEKNİKLERİ

YDS PARAGRAPH COMPLETION TEKNİKLERİ

YDS RESTATEMENT TEKNİKLERİ

YDS IRRELEVANT SENTENCE TEKNİKLERİ

YDS READING PASSAGE TEKNİKLERİ 1

YDS READING PASSAGE TEKNİKLERİ 2

YDS READING PASSAGE TEKNİKLERİ 3

YDS READING PASSAGE TEKNİKLERİ 4

YDS READING PASSAGE TEKNİKLERİ 5