YDS TEKNİKLERİ

YDS TEKNİKLERİ

YDS’de başarılı olabilmek için YDS’deki bütün sorular ve seçeneklerde DİLBİLİMSEL YDS TEKNİKLERİ kullanmalısınız. DİLBİLİMSEL YDS TEKNİKLERİ, YDS’deki bütün sorulara ve seçeneklere, İngilizce bir kelime, tamlama ve cümle yapısına dilbilimsel kurallarından hareket ederek  yaklaşmak demektir. Kısaca ifade edecek olursak:

YDS’de başarılı olabilmeniz için öğrenip sınavda uygulamanız gereken 5 Temel Dilbilimsel Teknik vardır.

1) PP vs SVO Tekniği

2) Tense Agreement Tekniği

3) Connotation Tekniği

4) Hook Tekniği

5) Comma Tekniği

Tense Agreement Tekniği de kendi içinde General Tense Agreement ve Chronological Tense Agreement olmak üzere 2’ye ayrılır.

YDS’de bütün soruları, bütün seçeneklerde bu Tekniklerin bazen 3, bazen 2 ve bazen de sadece 1 tanesini uygulayarak kolaylıkla çözebilirsiniz.